Alzheimer info-middag 11 december

Marcelle Mulder, humanistisch raadsvrouw is te gast op het Alzheimer café van 11 december. Haar lezing is getiteld: “Op bezoek bij een dierbare met dementie“. Daarin geeft zij een heldere uitleg over wat dementie is en hoe dementie uw relatie beïnvloedt. Ook zal zij vragen uit het publiek beantwoorden en met voorbeelden laten zien hoe echt contact kan worden gemaakt met iemand die lijdt aan dementie. 

Haar boek over dementie is voor de aanwezigen gratis verkrijgbaar.

Het Alzheimer café vindt plaats in Cultuurhuis De Binder, Hoflaan 29 in Leersum, op maandag 11 december 2023 van 14:00 uur tot 15:30 uur. U bent welkom vanaf 13:30 uur. 
Toegang en koffie/thee zijn gratis.

Inlichtingen
Bob Kniese – b.kniese@alzheimervrijwilligers.nl  

Organisatie
Alzheimer Nederland afd. Zeist e.o., QuaRijn, Dorpsnetwerk Leersum.