De WOL over nieuwbouw

Ook in Leersum zijn de komende jaren extra woningen nodig. Een eerder gemeentelijk rapport sprak over 710 nieuwe woningen die nodig zouden zijn om ons dorp vitaal te houden, met voldoende voorzieningen. Maar is dat een reëel aantal? En waar zouden die woningen dan moeten komen? Wat voor soort woningen zouden dat moeten zijn? En voor wie?

De Werkgroep Omgevingsplan Leersum (WOL) van het Dorpsnetwerk realiseert zich dat er hoe dan ook gebouwd gaat worden, maar wil zelf in een vroeg stadium verschillende opties gaan verkennen om tijdig invloed te kunnen uitoefenen op eventuele plannen van de gemeente en projectontwikkelaars. Op dit moment is de WOL aan het inventariseren welke locaties op het netvlies zouden kunnen komen voor nieuwbouw. Om de wenselijkheid van die locaties te kunnen beoordelen, houdt de WOL rekening met verschillende factoren:

  • Inpasbaarheid in omgeving/landschap: (a) Beperkt verlies van natuur en open landschap, zichtlijnen, cultuurhistorische waarde, (b) Passend bij bestaande dorp;
  • Verkeersaspecten: (a) Mogelijkheid tot goede ontsluiting en verkeersafwikkeling, (b) Beperkte extra verkeersbelasting in en om dorp;
  • Afstand tot faciliteiten: winkelcentrum, De Binder, OV;
  • Eenvoud van ontwikkeling: (a) Wel/niet buiten Rode Contour (de grens tussen stedelijk gebied en landelijk gebied), kans op goedkeuring. (b) Wel/niet reeds in handen van een projectontwikkelaar, (c) Aantal te bouwen woningen;
  • Effect op de sociale cohesie van het dorp.

Het is de bedoeling dat de WOL met voorstellen komt die na overleg met het bestuur van het Dorpsnetwerk met de inwoners worden besproken. De WOL richt zich niet alleen op het thema nieuwbouw, maar kijkt ook naar andere onderwerpen die in het Omgevingsplan van de gemeente aan de orde zullen komen, zoals mobiliteit, voorzieningen, bedrijvigheid en de energietransitie. Het Dorpsnetwerk zal een of meerdere inwonersbijeenkomsten beleggen, waarin draagvlak wordt gepeild en nieuwe ideeën kunnen worden verzameld. Ook zullen er regelmatig contacten zijn met de gemeente en de provincie om tot betere afstemming te komen. Dit proces moet uiteindelijk leiden tot een visiedocument over de inrichting van onze leefomgeving vanuit een Leersum’s perspectief. Dat visiedocument zal dan aan het College van B&W en de Gemeenteraad worden gestuurd, als inbreng in de besluitvorming.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *