Over het Dorpsnetwerk

 

Stichting Dorpsnetwerk Leersum is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor de leefbaarheid en vitaliteit van ons dorp. Het gaat daarbij om voorzieningen zoals wonen, verkeer, winkels, scholen, openbaar vervoer of medische diensten, om de sociale omgeving (o.a. dynamiek, demografie, veerkracht, gemeenschapszin en betrokkenheid) en om zaken als veiligheid en overlast. Wij signaleren wat er leeft onder de inwoners en steunen initiatieven die aan de missie bijdragen.

Onze missie

Wij streven naar een leefbaar en vitaal Leersum.

Onze aanpak

Wij organiseren onze activiteiten zo veel mogelijk als projecten of werkgroepen voor en door Leersumers en leggen waar mogelijk dwarsverbanden met bestaande groepen en initiatieven. 

Ons bestuur

Voorzitter: vacature 

Daphne de Boer, secretaris

Cok van Veen, penningmeester

Peter van Gasselt, algemeen bestuurslid

Bob Hartog, algemeen bestuurslid

Paul Mertens, algemeen bestuurslid

Christine Tichelaar, algemeen bestuurslid

Wim Westera, algemeen bestuurslid

Hugo Prakke, algemeen bestuurslid

Overige betrokkenen

Thekla den Boer, adviseur

Marieke Nap, adviseur

Remco Mosselman, ondersteuner

ANBI-status

Het Dorpsnetwerk Leersum is vanwege zijn maatschappelijke functie erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee wordt het verwerven van giften en subsidies gemakkelijker. Giften aan ANBI’s zijn namelijk voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De ANBI-status biedt het Dorpsnetwerk de mogelijkheid een beroep doen op speciale subsidies die alleen beschikbaar zijn voor ANBI’s.

ANBI-gegevens Dorpsnetwerk

Iedere ANBI is gebonden aan een publicatieplicht van een aantal kerngegevens over de organisatie. De voor ANBI benodigde gegevens van het Dorpsnetwerk staan hieronder: 

Naam van de organisatie

Stichting Dorpsnetwerk Leersum

Het RSIN/fiscaalnummer

862350803

Kamer van Koophandel

82138486

Bank

IBAN NL11 RBRB 8835 3563 85

Contactgegevens

Putakker 2

3956 BT

Leersum

Telefoon:  06 231 782 13

Bestuur

Zie boven.

Doelstelling

(cf. de Statuten artikel 2):
a. “De inwoners van Leersum met elkaar in contact te brengen, te begeleiden en ondersteunen bij initiatieven van en voor bewoners.”
b. “Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.”

Beloningsbeleid

Het Dorpsnetwerk is een organisatie van vrijwilligers. Bestuurders noch andere betrokkenen worden voor hun inspanningen betaald (Statuten artikel 3, lid 6).