WOL over recreatiedruk versus leefbaarheid

Naar verwachting zal het aantal recreanten dat onze natuur komt opzoeken in 2030 minstens verdubbeld zijn. Dat doet de vraag rijzen: hoeveel recreanten kan Leersum aan? Want meer toeristen betekent meer verkeer, meer overlast en een grotere belasting van onze natuur.

De Werkgroep Omgevingsplan Leersum (WOL) van het Dorpsnetwerk heeft op 20 december daarom een ‘rondetafelgesprek’ georganiseerd met vertegenwoordigers van de Provincie, de Gemeente en Staatsbosbeheer. Gezocht moet worden naar een goede balans tussen de recreatiedruk en leefbaarheid. Regelmatig zijn er al parkeerproblemen bij de entrees naar de natuurgebieden. Op de piekmomenten zijn er te weinig parkeerplaatsen en auto’s worden dan her en der neergezet, wat tot gevaarlijke situaties en overlast leidt.

Vastgesteld is dat werkbare oplossingen een goede afstemming vereisen tussen grondbeheerders, grondeigenaren, en de verkeerspecialisten en recreatiespecialisten van verschillende afdelingen van Gemeente en Provincie zodat problemen niet eenzijdig maar integraal worden benaderd.

Het rondetafelgesprek was een goede aanzet tot die afstemming en heeft meteen geleid tot het aanpakken van een paar problematische parkeersituaties, te beginnen bij de entree van het Leersumse Veld aan de N226 en bij de ingang van landgoed Zuylestein aan de N225.

Wilt u de hoogte worden gehouden door het Dorpsnetwerk? Meld u dan aan voor onze Nieuwsbrief.